(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 midler mai/juni Bamble 2021

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen

Søknadsfrist er 21. mai 2021

Bedrifter mellom 1 og 100 ansatte kan søke kompensasjon for kostnader som følge av nedstengning og begrensninger i å kunne holde åpent og ta imot kunder. Bedriftene må være direkte rammet.

Bedriftene kan søke kompensasjon for økonomisk tap innenfor perioden januar – april 2021. Det som kan kompenseres er faste utgifter som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstenging og utgifter til smittevern i perioden.

Bedrifter i disse bransjer kan søke:

 1. Servering og skjenking
 2. Reiseliv, turoperatører og overnatting
 3. Treningssentre og publikumsåpne private, medlemsbaserte treningstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke.
 4. Butikker som har måttet holde stengt i deler av perioden januar – april. Butikken må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 15 % i perioden januar og februar 2021, eller perioden mars og april 2021. Perioden måles mot januar – februar 2020.
 5. Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiselivProsjektbeskrivelse må legges ved søknaden.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

 • Maks tilskuddsbeløp er kr. 300.000.
 • Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet
 •  Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
 • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen
 • Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke
 • Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte
 • Bedrifter som tidligere ikke har søkt eller mottatt støtte i de 3 foregående tildelingsrundene, vil bli prioritert
 • Nye virksomheter etablert etter 12.mars 2020 kvalifiserer ikke til støtte
 • Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften
 • Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020)
 • Det kreves skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.

Se video på hvordan du skal legge inn søknaden i Regionalforvaltning.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen