(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning #2 - servering, overnatting og alpinsenter

Bykle kommune skal fordele kr 635 000 til lokale verksemder innanfor servering og overnatting. 

Søknadsfrist er 24.5. Søknader skal behandlast i Formannskapsmøte 15.6. og midlane fordeles deretter ut så raskt det lar seg gjera.

 Søknaden må innehalde:

  • I kva slags grad verksemda har vært råka av lokale og nasjonale smittevernstiltak. 
  • Kva slags økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
  • Gi også annen informasjon om det er relevant, for eksempel endring i rekneskapsprinsippar. 
  • Komplett rekneskap for 2019 og 2020 (Foreløpig rekneskap om ikkje årsregnskap er avlagt) og evt. perioderegnskap for 2021.
  • Om verksemda har søkt på andre kompensasjonsordningar, og om disse er innvilga eller ikkje innvilga.
  • Om verksemda har mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.
  • Ønska kontonummer for evt utbetaling.

Søknader må sendes inn via regionalforvaltning.no - dette fordi vi må rapportere bruk av midler via denne siden. 

For nærmere informasjon kontakt

Næringsrådgjevar Trine Tharaldsen

Telefon: 980 52 190

E-post: trine.tharaldsen@bykle.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen