(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensaker kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

UTLYSNING: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Ullensaker kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Vi prioriterer bedrifter som har vært nedstengt eller lider store tap grunnet smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en «kommunal ventilordning», dvs. gi støtte til bedrifter som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene.   

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

Hvem kan søke om støtte?

Kostnader bedriften har hatt til smittevernstiltak (gjelder kostnader gjennom hele pandemien)

  • Bedrifter som har hatt merkostnader i forbindelse med smitteverntiltak, kan få tilskudd som kan dekke hele eller deler av disse utgiftene. Eksempler på utgifter: ekstra renhold, smittevernsutstyr, ombygging, ekstra vakthold m.m. (gjelder bedrifter som ikke har mottatt støtte for disse utgiftene før, legg ved oppsett av kostnader med underskrift fra autorisert regnskapsfører)

Kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt minst 30 prosent omsetningsfall og ikke har fått støtte fra den statlige kompensasjonsordningen (gjelder kun mars og april 2021)

  • Bedrifter som ikke har mottatt midler fra den statlige kompensasjonsordningen, på grunn av manglende omsetning i referanseperiodene, kan få refusjon etter samme utregningsmetode som den statlige kompensasjonsordningen. Bedrifter som av ulike årsaker hadde redusert drift i referanseperioden, kan bruke et gjennomsnitt av omsetningen siste tre år som referansegrunnlag (legg ved oppsett av kostnader med underskrift fra autorisert regnskapsfører)

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 400 000 kr og minimumstilsagn er 20 000 kr.

Alle utgifter bedriften søker om skal dokumenteres!  Ved manglende regnskapstall eller dokumentasjon vil søknaden ikke vurderes. 

Det kan etter søknad og samme kriterier også innvilges tilskudd til kultur og frivillige organisasjoner (som har lønnsutgifter). 

 Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket og husk å være nøye ved utfylling av hva bedriften/konsernet har fått av støtte før. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen