(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Levanger

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Levanger

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Spesielt ønsker kommunen å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert. Søkere må begrunne dette.

Ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Levanger kommune er i denne omgangen tildelt 2,0 millioner til formålet.

Søknader behandles fortløpende. 

Tildelt beløp kan utbetales umiddelbart etter at tilsagnet er fattet, tilsagnsbrev akseptert av mottaker og utbetalingsanmodning innsendt i søknadsportalen "www.regionalforvaltning.no".  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Tore Svartås, Proneo AS.

Mail: tore.svartaas@proneo.no 

Mobil: 905 72 240

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen