(Du er ikke pålogget) 
 

Steigen: Kommunal kompensasjonsordning - 2.runde - søknadsfrist 21.9.21

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning - 2. runde, Steigen kommune

Steigen kommune lyser nå ut 2. runde av tilskuddet hjemlet i Stortingsvedtak Prop. 79S (2020-21,   kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, etter brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.4.21.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommune bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

Totale midler til utdeling: kr. 250.000.

Søknadsfrist 21.9.2021.

Det må søkes via regionalforvaltning.no

Midlene gis som «bagatellmessig støtte iht. EUs regelverk, jfr. Steigen Kommunes Formannskap vedtak 48/21.  

 

For nærmere informasjon om søknadskrav, kriterier og regelverk, se www.steigen.kommune.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen