(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning del 2 Sør-Aurdal

Ventilordning 2021 del 2 søknadsfrist: 15. september

Kommunal kompensasjon for omsetningssvikt for virksomheter i Sør-Aurdal kommune for mars, april og mai 2021

 

Målgruppe

Målgruppen for denne kompensasjonsordningen er lokale virksomheter i Sør-Aurdal som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak på grunn av koronapandemien innen reiselivet. og som har falt helt eller delvis utenfor andre ordninger.

Søkere må ha være en kommersiell virksomhet og ha forretningsadresse i Sør-Aurdal. Det må være minst en ansatt i virksomheten for at virksomheten skal kunne motta støtte gjennom ordningen.

 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte følgende:

 • Virksomheten må være turistrelatert og ha organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene for å kunne motta støtte.
 • Virksomheten har vært indirekte eller direkte berørt av strenge smittevernstiltak
 • Virksomheten driver kommersiell virksomhet
 • Virksomheten har minst én ansatt
 • Virksomheten har forretningsadresse i Sør-Aurdal kommune
 • Virksomheten er skattepliktig til Norge
 • Virksomheter er ikke under konkursbehandling
 • Virksomheten har ikke ubetalte skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
 • Virksomheten må fremlegge omsetningstall for mars,april, mai for årene 2021 og 2019
 • Virksomheten følger relevante lovbestemmelser knyttet til lønn

I søknaden må virksomheten oppgi hvor mye den har mottatt i offentlig støtte under koronakrisen og hvilken type støtte dette er.

 

 

Ordningen gjelder ikke:

 • Virksomheter med forretningsadresse utenfor Sør-Aurdal kommune
 • Virksomheter innenfor kommunens egenregi
 • Eksterne rettssubjekter som enten er fullfinansiert eller får inntektene sine fastsatt av det offentlige
 • Finanssektoren
 • Ideelle og frivillige organisasjoner
 • Virksomheter som er under konkursbehandling
 • Virksomheter som er under frivillig eller tvungen avvikling.
 • Virksomheter uten ansatte.

Beregning av støtte

 • Grunnlaget for støtte blir beregnet av å legge sammen innrapportert omsetningssvikt i mars, april og mai 2021 sammenlignet med 2019.
 • For å holde ordningen innenfor rammen på 267.500  kroner, vil kompensasjonen bli regnet ut som en prosentandel av det beregnede støttegrunnlaget. Denne prosentandelen blir satt ut fra antall søkere som har rett på støtte.

Ved mange søknader vil større virksomheter og virksomheter som ikke tidligere har mottatt støtte bli prioritert. Mindre virksomhet som fyller kriteriene vil motta en minstesum på 5.000 kr. 

Søknader kan sendes inn via regionalforvaltning.no 

 

Videre saksbehandling

Ved spørsmål ta kontakt med saksbehandler Stig Solbrekken:- stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no. Etter søknadsfristen utløp 15.september vil alle søknader bli gjennomgått og det vil bli laget en sak som legges fram for Fondsstyret som fatter vedtak om fordeling. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen