(Du er ikke pålogget) 
 

Nesna - kommunal kompensasjonsordning runde 4

PUBLISERINGSTEKST

Nesna Kommune - Kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) Del 4

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak til lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Virksomheter som har søkt tidligere på kompensasjonsordningen, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 4.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – november  2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

1.       Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.

2.     Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.

3.     Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.

4.     Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.

5.     Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

26. november 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet)
  • Regnskap så langt i år fra regnskapsfører
  • Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og i 2021.

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader

Søknadene behandles i Nesna kommune av Formannskapet. Søknadene skal være behandlet i god tid før Jul. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Vedtaket begrunnes ikke.


Spørsmål om søknad kan rettes til:

Næringsutvikler Halvor Hilmersen, tlf 93248441, halvor.hilmersen@nesna.kommune.no


Behandling av søknader

Søknadene behandles av formannskapet i Nesna Kommune 

vedtak om støtte/avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2 første ledd bokstav b. Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskuddbrev/avslagsbrev

Målet er at søknadene skal være behandlet innen 15. Desember.

Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen