(Du er ikke pålogget) 
 

Støtte til stand på ONS 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Støtte til stand på ONS 2022

 

Formål: Støtte til å delta med stand under ONS 2022

Hvem kan søke: bedrifter med interessefelt innenfor energi

Hvem ikke kan søke: privat personer

Hva støtte brukes til: Delfinansiering av stand under ONS 2022

Hva støtte ikke kan brukes til: reise, opphold, andre utgifter i forbindelse med ONS

Størrelsen til støtte: inntil 25 000 kr per bedrift

Resultatmål: Deltakelse under ONS 2022

Rapporteringskrav: Medgåtte utgifter til standbygging

FK sine vurderingskriterier: Størrelse på stand/bedrift, små bedrifter prioriteres foran store bedrifter dersom det blir flere enn 20 søkere.

 

Søknadsfrist: 8 desember 2021

Søker må oppgi at de ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overstiger 200 000 EUR i de siste tre årene. 

Hvordan man søker midler: www.regionalforvaltning.no

Støtteordning: Støtte til stand på ONS 2022 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen