(Du er ikke pålogget) 
 

NÆRØYSUND - Kommunal kompensasjonsordning 2021-22

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning for Nærøysund kommune - bedrifter som rammes av ny delvis nedstenging desember 2021/januar 2022, kan søke om kompensasjon for dekning av faste utgifter og inntektsbortfall. Dette gjelder spesielt de bedriftene som ikke faller innunder nasjonale kompensasjonsordninger. Det vil kreves dokumentasjon, men dette kan ettersendes i 2022. I henhold til vedtak av retningslinjer gitt av formannskapet i Nærøysund kommune vil det kunne innvilges maksimum støtte på kr. 100 000,- pr. aktør.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen