(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for Hadsel kommune, runde 6

KOMMUNAL KOMPENSASJONRDNING, RUNDE 6

Søknadsfrist er 20. januar 2022

 Hadsel kommune skal fordele kr. 566 000, - til lokalt næringsliv.

Hvem kan søke:
Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i Hadsel kan motta støtte.
Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.
Virksomheten har opplevd tap av omsetning/inntekt som følge av nasjonale tiltak av desember 2021

Følgende bransjer kan søke og er listet opp i prioritert rekkefølge:

·       NACE-bransje:56.101 Drift av restauranter og kafeer, NACE-bransje:55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant og NACE-bransje 56.301            Drift av puber

·       NACE-bransje:79.110 Reisebyråvirksomhet

 

Krav til dokumentasjon og vedlegg

Kommunen ber om følgende vedlegg til søknaden:
- Skatteattest
- Halvårsregnskap for 2021
- Årsregnskap for 2020

Dersom kommunen mottar få søknader, lyses støtteordningen ut på nytt med eventuelle justerte kriterier
Dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknader settes et maks tak pr bedrift på kr. 200.000, - og vi vil prioritere å dekke deler av estimert omsetningssvikt sammenlignet med normalen. Bedrifter som har opprettholdt sitt tilbud i størst mulig grad vil bli prioritert først.
 

 

Hvordan behandles søknadene:
Hadsel kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger.Det legges opp til én tildelingsrunde som skal være ferdig saksbehandlet innen utgangen av januar 2022.

Regelverk
Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter regelverket for den nye notifiserte ordningen under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordningen finnes på departementets nettside.

Hadsel kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling. 

 

For spørsmål, ta kontakt med

Næringssjef, Daniel Sowe
+47 971 92 844

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen