(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt kompensasjonsfond desember 2021

Bakgrunn
Ulstein kommune har fått tildelt ein fjerde og femte runde med kompensasjonsmidlar - totalt 1.697.000 kroner. 297.000 kroner skal gå til forsamlingshus eller tilsvarande som har mtåtet avlyse inntektsgivande arrangement

Hensikta til tilskotet er å avhjelpe situasjonen for dei bedriftene som er råka av nedstenging og smitteverntiltak. Det er også mogleg å nytte ordninga som ein ventilordning for å hjelpe verksemder som av ulike grunnar faller utanfor lønnstøtteordningar eller den generelle kompensasjonsordninga.

Kven kan søke støtte 

  • Forsamlingshus eller tilsvarende med lokasjon i Ulstein kommune  som har måttet avlyse inntektsgivande arrangement i perioden november 2021 - januar 2022.

Serveringsstader i Ulstein kommune med skjenkeløyve treng ikkje å søke, da dei vil få tildelt midlar etter årsverk. Informasjon skal verte sendt til alle aktuelle verksemder

Korleis søke

  • Bruk søknadsskjema her. De vil måtte dokumentere kva arrangement
  • De må dokumentere kva arrangement som har verte avlyst og forventa inntektstap pga avlysing.

Søknadsfrist er utsatt til 19. januar med handsaming i formannskapsmøte 25. januar.

 

Støtten gis etter den notifiserte ordninga. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen