(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning covid tildeling 5

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning runde 5. og 6.– Evje og Hornnes kommune

Tilskuddsordning til bedrifter i Evje og Hornnes kommune

Bedrifter i Evje og Hornnes kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilge den 17. og 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Evje og Hornnes kommune har i runde 5 fått tildelt kr. 500.000 og i runde 6 fått tildelt kr. 620.000 av kompensasjonsordningen.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hensikten er å avhjelpe kommuner med næringsliv som igjen er rammet av nye smitteverntiltak.

Hvem kan søke

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og arrangement/opplevelser vil bli prioritert.
  • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft
  • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021, omsetning i forhold til siste halvår 2019.
  • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
  • Virksomheten må ha adresse i Evje og Hornnes kommune og ha egne ansatte

Søkerbedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Hva kan det søkes om

Dokumentert tap av omsetning

Dokumenterte økte kostnader knyttet til covid pandemien

Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

 

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene:

  • Regnskap for perioden 01.07.19 – 31.12.19
  • Omsetning fra regnskapet for perioden 01.07.21 – 31.12.21
  • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap i 4. kvartal 2021(F.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende covid tiltak osv.)
  • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak

Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Evje og Hornnes kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det vil bli foretatt en fordeling av tilskudd basert på de tap og økte kostnader den enkelte bedrift har hatt sett i sammenheng med de andre søknadene, basert på dette vil det bli beregnet en % vis andel tilskudd til de enkelte bedriftene.

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 

Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.

 Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar 2022, tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig. Dersom kommunen mottar få søknader, lyses støtteordningen ut på nytt med eventuelle justerte kriterier

 

Dersom du har spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt Connie Barthold

cb@evjemoen.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen