(Du er ikke pålogget) 
 

Fauske kommune - kommunal kompensasjonsordning - del 6

FAUSKE KOMMUNE – KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING – DEL 6

Fauske kommune har fått tildelt kr. 953.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter av 22.12.21 (kalt Kommunal kompensasjonsordning – del 6). Dette er sjette runde med tildeling av midler fra KMD for å støtte kommuner med næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien.

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Med bakgrunn i tilskuddsbrev fra KMD, prioriterer Fauske virksomheter innen reiselivs- og serveringsnæringene samt reisearrangører. 

I denne tildelingen vil det legges vekt på virksomheter som faller inn under følgende næringskoder;

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

55.300 Drift av campingplasser

56.101 Drift av restauranter og kaféer

56.301 Drift av puber

49.392 Turbiltransport

Følgende krav til dokumentasjon

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

  1. Søker må dokumentere utgifter og/eller tap
  2. Kort beskrivelse av bakgrunn for tapet. Dette gjøres i regionalforvaltning.
  3. Erklæring signert av revisor eller regnskapsfører.
  4. Opplysning om offentlig kompensasjonsstøtte mottatt i 2020, 2021

Søknader som mangler dokumentasjon vil ikke bli behandlet og dermed avslått.

Fauna KF behandler innkomne søknader og rapporterer til formannskapet om fordeling av midlene. Det legges opp til en tildelingsrunde.

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

 

Les full tekst om ordningen på Faunakf.no.

SØKNADSFRIST: 18.01.22.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen