(Du er ikke pålogget) 
 

Bamble Covid-19 midler januar 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter desember 2021

Søknadsfrist er 21. januar 2022.

Se opplæringsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=5qMhYVoZ6-8

Sammendrag:

Regjeringen har fordelt ut 500 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning for næringslivet, for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak.

Bamble kommune vil motta kr. 2.037.000 til fordeling fra ordningen rettet mot serveringsbransjen, overnattingsvirksomheter og reisearrangører.  

  

Hvem kan søke:

Prioriterte i denne tildelingen er private SMB-virksomheter under næringskode 55, 56 og 79, som kan dokumentere at de har blitt direkte negativt økonomisk påvirket av nasjonale smittevernstiltak og skjenkestopp i desember 2021.

 

Disse bransjene vil bli prioritert:

 

 • Overnattingsvirksomhet; herunder hotellvirksomhet (Næringskode 55)
 • Serveringsvirksomhet; herunder restaurantvirksomhet og drift av barer. (Næringskode 56)
 • Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter;  (Næringskode 79).

 

Maksimalt støttebeløp er kr. 200.000,- pr bedrift.

Hovedkriterier for tildeling:

 • Kvalifisering til støtte baseres på faktisk omsetningstap i desember 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021) sammenlignet med enten omsetningen i november 2021 eller omsetning i desember 2019.
 • Omsetningstapet i tilskuddsperioden samt antall årsverk legges til grunn for fordeling av støtten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.
 • Serveringsvirksomheter må ha serveringsbevilling pr. 1 november 2021 i Bamble kommune.
 • Virksomhetene må søke om støtte gjennom www.regionalforvalting.no  
 • Det er krav om at søker fyller ut egenerklæring om offentlig støtte, samt egenerklæring om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Disse egenerklæringene er innarbeidet i www.regionalforvaltning.no.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan normalt ikke søke.
 • Dokumentasjon på antall hele årsverk i virksomheten skal legges ved søknaden.
 • Dokumentasjon på redusert omsetning i desember 2021 skal legges ved søknaden.  
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i Bamble kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF1316 (datert 01.01.2022 eller senere). Inneholder denne restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med skatteetaten.

 

 

Viktig informasjon:

 • Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene.
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Dersom det er spørsmål rundt utfylling av søknaden, ta kontakt.
 •  I tildelingsarbeidet kan systemer for kredittvurdering bli benyttet.
 • Vi gjør oppmerksom på at det kan bli tatt stikkprøver av innsendt dokumentasjon.
 • Klager behandles i henhold til forvaltningsloven, og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).

Obligatoriske vedlegg:

 • Dokumentasjon på omsetning for desember 2021 samt omsetning for valgt sammenligningsperiode, attestert av regnskapsfører. 
 • Skatteattest utstedt 01.01.2022 eller senere.
 • Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter.
 • Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.

 

Søknadsfrist er 21. januar 2022.


Har du spørsmål?

 

Ta kontakt med:

Teknisk bistand i regionalforvaltning:
Vibeke Abrahamsen
Adm. konsulent
Telefon: 977 41 425
Epost:vha@proventia.no


Generelle spørsmål:
Leidulf Aakre
Kommunalsjef Samfunn
Telefon: 958 12 710
Epost: leidulf.aakre@bamble.kommune.no

Alida Marlen Moe Lie
Økonomirådgiver
Telefon: 479 07 924
Epost: alida.marlen.moe.lie@bamble.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen