(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Ringsaker del 6 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Ringsaker kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak mottatt kr. 2.533.000,- til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 

Bedrifter som opererer innen følgende bransjer prioriteres:

 • Overnatting
 • Arrangement, aktivitetsselskaper
 • Opplevelsesnæring inklusive reisearrangører
 • Servering/catering
 • Treningssentre

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter desember måned 2021, og gjelder:

 • Tapt omsetning i desember 2021
 • Forringet varelager i desember 2021
 • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak i desember 2021

Kriterier:

 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 200.000,- pr. virksomhet. Hvis den totale rammen tilsier det vil vi kunne tildele over kr. 200.000,- pr. virksomhet.
 • Tildelingen blir prosentvis avkortet hvis det totale godkjente søknadsbeløpet overstiger kommunens tildelte ramme. 
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Ringsaker kommune.
 • Selskaper uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til søknaden:

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt desember 2020.
 • Årsregnskap for 2019 og 2020.
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt, forringet varelager og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning, forringet varelager og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut direkte i søknadsskjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut direkte i søknadsskjemaet).

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søknad: 

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerident) og velg «Logg inn». Legg inn «Ringsaker» i søkefeltet og velg «Kommunal kompensasjonsordning Ringsaker del 6 2022 ». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

 

Søknadsfrist 31. januar 2022 kl. 23.59.

 

Utbetaling av tilskuddet:

Tilskuddet utbetales direkte fra kommunen, så raskt saksbehandlingen av alle søknadene er gjort.

Kontaktpersoner i Ringsaker kommune:

Heidi. T. Karlsen: heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen