(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Suldal kommune

Suldal kommunen lyser no ut tredje del av tilskotet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Formålet med tilskotet er å setja kommunane i betre stand til å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Totalt til utdeling kr. 555.000

  • Søknadsportalen opnar: 11. januar 2022     
  • Frist for å søkja: 31. januar 2022
  • Du søkjer via: Regionalforvaltning.no

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021/2022. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen