(Du er ikke pålogget) 
 

Lindesnes kommune - Kommunal Kompensasjonsordning runde 5 og 6

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning, runde 5 og 6. – Lindesnes kommune

Tilskuddsordning for bedrifter i Lindesnes kommune

Bedrifter i Lindesnes kommune som er rammet av smitteverntiltak kan søke om støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilge den 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Lindesnes kommune har tildelt kr. 3,4 millioner av kompensasjonsordningen.

Hvem kan søke

 • Lokale virksomheter innen bransjene servering og overnatting vil bli prioritert.
 • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft.
 • Kostnader og tap må være knyttet til desember 2021. Tap av omsetning måles i forhold til omsetning i siste halvår 2019. Hvis virksomheten ikke hadde omsetning i 2019, vil dette bli regnet ut utfra gjennomsnitt i bransjen lokalt.
 • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
 • Virksomheten må ha adresse i Lindesnes kommune og ha egne ansatte.

Bedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke motta støtte.

Hva kan det søkes om

 • Dokumentert tap av omsetning
 • Dokumenterte økte kostnader knyttet til covid-pandemien
 • Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

Kommunen ber om at følgende rapporteres med søknadene som vedlegg:
Anbefales å bruke dette vedlegget

 • Omsetning for november 2019, desember 2019, november 2021 og desember 2021.
 • Lønnskostnader for november 2019, desember 2019, november 2021 og desember 2021.
 • Driftskostnader minus lønn for november 2019, desember 2019, november 2021 og desember 2021.
 • Antall ansatte
 • Antall dager åpent i 2021.
 • Beskrivelse av tap av inntekter eller økte kostander i desember 2021, feks avbestillinger, forberedelser til julebordsesongen, økte kostnader i smitteverntiltak osv.


Lindesnes kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det vil bli foretatt en fordeling av tilskudd basert på de innleverte regnskapstall for den enkelte bedrift har hatt, sett i sammenheng med de andre søknadene, basert på dette vil det bli beregnet en % vis andel tilskudd til de enkelte bedriftene.

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). Dette betyr at eventuell innvilget støtte ikke vil bli regnet med i bedriftens lovlige statsstøtte (bagatellmessige) støtte.

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

 Krav til mottaker av tilskudd 

·       Vilkår vil stå i tildelingsbrev.  

·       Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis innen 5 dager etter tilsagn.  

·       Ordningen er tillitsbasert, men kommunen kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar 2022, tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig. Dersom kommunen mottar få søknader, kan støtteordningen bli lyst ut på nytt med eventuelle justerte kriterier.

Kontakt

Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt Kjell Rune Olsen, tlf. 907 46 227 eller epost: kjell.rune.olsen@lindesnes.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen