(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning del 6 2022 Folldal

 

Folldal kommune har mottatt ny tildeling av Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv, i forbindelse med Covid 19-pandemien. Kommunen er i denne omgang tildelt kr 277 000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien.

SØKNADSFRIST FOR DENNE UTLYSNINGEN SETTES FORELØPIG TIL 01.03.2022, SLIK AT KOMMUNENS ADMINISTRASJON KAN FRAMSETTE SØKNADENE FOR POLITISK VEDTAK OG TILDELING INNEN VÅR RAPPORTERINGSFRIST.

Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.  

Vi imøteser med dette søknader fra de av dere som har opplevd tapt omsetning eller på annen måte har blitt skadelidende som følge av koronapandemien i 2021. Tidligere tilskuddsmottakere kan søke på lik linje med nye søkere, men det må da dokumenteres at kompensasjonen ikke skal dekke tap/tiltak som allerede er kompensert i tidligere søknad. 

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Tilskuddet utbetales direkte fra kommunen etter at formannskapet har gjort sitt vedtak. 

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen