(Du er ikke pålogget) 
 

Covid- kompensasjonsordning for bedrifter i Ibestad - 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Målet med denne tilskuddsordningen er å avhjelpe situasjonen for virksomheter slik at de opprettholder arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriften.

Alle bedrifter som direkte eller indirekte er negativt økonomisk rammet av Covid-19 pandemien er i utgangspunktet søknadsberettiget til denne tilskuddsordningen.

Søknader behandles forløpende i formannskapets møter. Siste søknadsfrist 27.februar 2022.

Ved behov for bistand eller spørsmål, ta forbindelse med kommunal administrasjon ved

Terje Andreassen

Samfunnsutvikling, næring og kultur

Ibestad kommune

Tlf 99022066

Ibestad kommune (chilivr.no)

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen