(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinære kompensasjonsmidler, runde 6

Kommunal kompensasjonsordning for Andøy kommune

Andøy kommune har fått tildelt kr. 561 000,- i ekstraordinære kompensasjonsmidler (runde 6) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet.

Andøy kommune vil prioritere å fordele midler til bedrifter som kan dokumentere tap av omsetning/inntekt som følge av nasjonale tiltak av november og desember 2021 og januar 2022. Dette må dokumenteres av revisor/regnskapsfører og lastes opp som vedlegg til søknaden.

Følgende næringer vil bli prioritert:

 • Drosjetransport, NACE-kode: 52.214
 • Overnattingsvirksomhet, NACE-kode: 55.102
 • Serveringsvirksomhet, NACE-kode: 56.10
 • Kunstnerisk virksomhet, NACE-kode: 90.00
 • Drift av idrettsanlegg, NACE-kode: 93.11

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Regelverk og innhold i søknaden:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16.april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den sjette runden.

Krav til dokumentasjon og vedlegg:

Kommunen ber om følgende vedlegg til søknaden, vedlegg lastes opp inne på regional forvaltning:

 • Halvårsregnskap for 2021
 • Foreløpig regnskap for januar 2022
 • Årsregnskap for 2020
 • Og eventuell annen dokumentasjon på tap av omsetning/inntekt

  Det presiseres følgende:

 • Virksomheten med organisasjonsnummer må ha forretningsadresse i Andøy kommune.
 • Det gis kun støtte til dokumentert tapt omsetning/inntekt. Utgifter knyttet til erstattende tiltak i bedriften støttes ikke.
 • I søknaden må det presiseres hvilken type støtte virksomheten tidligere har mottatt og hvor denne støtten er hjemlet. Denne informasjonen finnes i oversendt tilskuddbrev fra den instansen som har innvilget støtte til den enkelte virksomhet.

  

Søknadsfrist:

-              09.02.2022

 

Hvordan behandles søknadene:

Andøy kommune behandler innkommende søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til én tildelingsrunde som skal være ferdig saksbehandlet ultimo mars 2022.

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

-              Næringskonsulent, Suzanne Pettersen

E-post: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no

Telefon: 76 11 50 00

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen