(Du er ikke pålogget) 
 

Rennebu - Kommunal kompensasjonsordning

Rennebu kommune er tildelt 386.000 kr i statlige midler til kompensasjon for lokalt næringsliv. 

Formål med ordningen

Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

Viktig informasjon om ordningen leser du på kommunens hjemmesider: www.rennebu.kommune.no

 

Søknadsfrist 31. januar

Søknadene blir behandlet av formannskapet 15. februar 2022Innvilgede tilskudd blir utbetalt til kontonummer oppgitt i søknaden i etterkant av behandling.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen