(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - 6. tildelingsrunde

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Hjartdal kommune. (6. tildeling)

Hjartdal kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt 359 000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Hjartdal kommune skal fordele midlene til støtte for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. I Hjartdal rettes ordningen særlig mot virksomheter innenfor serverings- og overnattingsbransjen og reiselivsaktører, men alle virksomheter som kan dokumentere direkte økonomiske konsekvenser som følge av smitteverntiltak og nedstenging kan søke.

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis med hjemmel i regelverket om bagatellmessig støtte.

Se også tilskuddsbrev fra KMD datert 22.12.2021, «Statsbudsjett 2021- Tilskudds brev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter».

Hvem kan søke

Her er minstekravene som søker må oppfylle.

Hvis ett eller flere av disse ikke er oppfylt, vil man ikke kunne få midler.

 1. Søker må være en virksomhet registrert i enhetsregisteret.
 2. Virksomheten må ha forretningsadresse i Hjartdal kommune, og søker må geografisk drive sin virksomhet/økonomiske aktivitet i Hjartdal kommune.

Dersom søker er en del av et konsern, må det opplyses om dette. 

Ved å søke bekrefter virksomheten at følgende krav er oppfylt:

 1. Søker må være registrert med ansatte.(Med unntak av enkeltpersonforetak hvor innehaver har virksomheten som hovedinntektskilde)
 2. Søker skal ikke være en virksomhet innen finanssektoren.
 3. Søker skal ikke være en virksomhet innenfor kommunens egen regi
 4. Søker skal ikke være fullfinansiert eller få inntekter fastsatt av offentlig sektor
 5. Søker skal ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
 6. Søker skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
 7. Søker skal ikke ha utbetalt utbytte i 2021.

Det vil være mulig å søke selv om man har søkt om og fått støtte tidligere på kommunal kompensasjonsordning. Det må da søkes om støtte for en periode som ikke er kompensert tidligere.

Krav til søknad

 • Søknad opprettes og sendes på 
  www.regionalforvaltning.no
 • Søknaden skal inneholde en oversikt over annen tildelt offentlig støtte.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse om hvorfor søker er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.

Utmåling av støttesum

Det kan kompenseres opp til 75% av godkjente kostnader/ekstrautgifter.


Ved oversøkning vil et utjevningstrekk bli beregnet tilsvarende den prosentvise oversøkningen.

SØKNADSFRIST

Frist for å sende inn søknad er 15.02.2022

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen