(Du er ikke pålogget) 
 

Medfinansiering kommunale næringsfond Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune avd Troms lyser ut inntil kr. 400 000,- som medfinansiering til kommunale næringsfond i det geografiske Troms i 2022.

 

For kommuner i geografien til forhenværende Troms fylke lyses det ut fylkeskommunal medfinansiering til kommunale næringsfond.

 

Spesifisering av ordningen:

- Det gis støtte på inntil 400 000,- og maksimalt 50 % som fylkeskommunal medfinansiering til det kommunale næringsfondet.

- Støtten forutsetter dokumentasjon av vedtak i kommunene på avsatt ramme

- Støtten forutsetter at kommunen rapporterer bruk av det kommunale næringsfondet til fylkeskommunen i www.regionalforvaltning.no

- Fylkeskommunen utbetaler etterskuddsvis mot medgåtte utgifter på inntil 50 %.

- Støtten gjelder kommunale næringsfond som er opprettet og satt i drift i 2022. Støtte kan gis til næringsfond som allerede er finansiert og iverksatt for 2022.

- Den fylkeskommunale medfinansiering er overførbar til 2023 så langt kommunens finansiering er overførbar

- Støtten søkes og forvaltes i www.regionalforvaltning.no av den respektive kommune. Kommunen forvalter igjen midlene mot sluttbruker som ekstern forvalter.

- Bruk av midlene rapporteres til fylkeskommunen innen 1. februar det påfølgende år.

- Fylkeskommunen bistår med veiledning i bruk av www.regionalforvaltning.no dersom behov.

 

Følgende kommuner kan søke:

Knr. 5401 - Tromsø kommune

Knr. 5402 - Harstad kommune

Knr. 5411 - Kvæfjord kommune

Knr. 5412 - Tjeldsund kommune

Knr. 5413 - Ibestad kommune

Knr. 5414 - Gratangen kommune

Knr. 5415 - Loabák - Lavangen kommune

Knr. 5416 - Bardu kommune

Knr. 5417 - Salangen kommune

Knr. 5418 - Målselv kommune

Knr. 5419 - Sørreisa kommune

Knr. 5420 - Dyrøy kommune

Knr. 5421 - Senja kommune

Knr. 5422 - Balsfjord kommune

Knr. 5423 - Karlsøy kommune

Knr. 5424 - Lyngen kommune

Knr. 5425 - Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono  kommune

Knr. 5426 - Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono  kommune

Knr. 5427 - Skjervøy kommune

Knr. 5428 - Nordreisa kommune

Knr. 5429 - Kvænangen kommune

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen