(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til klimaomstilling 2023

Har du prosjektideer som kan bidra til enten reduksjon av klimagasser eller tilpasning av natur og samfunn til et våtere og villere vær? Da bør du sjekke ut om prosjektet ditt kommer inn under retningslinjene til denne tilskuddsordningen. Vi heier på mer kunnskap og kompetanse, bedre formidling, innovasjon og pilotprosjekter innen klimaarbeid.

Kontaktperson
Elizabeth Austdal Paulen, elizabeth.austdal.paulen@rogfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen