(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Frøya kommunes næringsfond

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. Hvert år mottar Frøya kommune tilsagn om regionale utviklingsmidler som går øremerket til det kommunale næringsfondet. Disse midlene fordeles på 1. og 2. halvår, og søknader behandles fortløpende så lenge det finnes midler tilgjengelig.

Søknad til fondet må minimum inneholde presentasjon av
forretningsidè, finansieringsplan og budsjett. Trøndersk Kystkompetanse AS(TKK) er behjelpelig med å utforme søknad og svare på eventuelle spørsmål angående søknadsutformingen, uten kostnad for søker. Kontaktinfo TKK e-post: nils@kystkompetanse.no /mob: 468 69 586.

For nærmere info om fondet, ta kontakt med Frøya kommune på telefon 724 63 200.

Næringsfondet består av midler fra regionalt utviklingsprogram via Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Retningslinjer for øvrig finner du på Frøyas kommunes hjemmeside. 
 

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn til fondet er oppbrukt.
Når fondsmidlene er oppbrukt, må søknader legges "på vent" til vi får påfylling neste år.

For å søke må du registrere deg som bruker i www.regionalforvaltning.no (RF13.50). 
Søker du som privatperson, registrerer du deg som privatperson.
Søker du på vegne av et firma, registrerer du deg som organisasjon.
Er du i tvil om hvordan det gjøres, finnes det brukermanual i RF13.50 . 

Søknader til næringsfondet skal sendes gjennom denne søknadsportalen.

Lykke til! 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen