(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Kragerø har kommunalt næringsfond. Dette er en tilskuddsordning fra Staten, som en del av deres regionalpolitikk, som gir kommunene midler til lokale næringsutviklingstiltak. Det er vedtatt egne retningslinjer for tildeling og bruk av midlene. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen