(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond - Smøla kommune

 

 SØK OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND

Har din bedrift gode utviklingsprosjekter? Du kan søke om utløsende midler fra kommunalt næringsfond. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping og næringsutvikling i kommunen. Nyetablerere, kvinner, unge og innvandrere oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert.

 Generelle kriterier:

Næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablerere som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser.

Unge, kvinner og nyetablerere skal prioriteres.

Tiltaket må være tidsavgrenset.

Det kan ikke gis støtte til ordinær drift og den skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som konkurransevridene.

 

Spørsmål rettes til Einar Wikan pr. epost eller på telefon 99536595

 

Søknad skal inneholde bakgrunn for prosjektet, presise og realistiske mål, oversikt over aktiviteter med fremdriftsplan, budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan og oversikt over mottatt offentlig støtte de siste tre årene.

 

Søknad registreres elektronisk på www.regionalforvaltning.no

 

Kun foretak registrert i Smøla kommune kan søke. Søknadene vil bli offentlig tilgjengelig med mindre informasjon i søknaden vurderes til å inneha momenter som tillater skjerming. Henvendelse om dette må komme fra søker og kan avklares før innsendelse. 

 

Fullmakt til lokal saksbehandling er gitt Smøla Nærings- og kultursenter KF. Behandling av søknader skjer to ganger årlig.

Søknadsfrist for vår 2023 er satt til 17.NOVEMBER 2023.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen