(Du er ikke pålogget) 
 

Utviklingstiltak videregående skole

Opplæringsavdelinga forvalter midler til regional utviklingsprogram (RUP) innenfor området utviklingstiltak for videregående skoler. 

Hvem kan søke? 

Videregående skoler og stedlige fagskoler kan søke om midler til regional utviklingsprogram (RUP) for utdanningsmål. Midlene skal bidra til skolenes rolle som regionale utviklingsaktører.

Søker må ha en samarbeidspartner i Finnmark eller Barentsregionen. Samarbeidspartner kan være kommune, næringsliv, lag og foreninger eller andre.

Hva kan du søke om? 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler årlig RUP midler til fylkeskommunene. Bruken av midlene skal følge nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med retningslinjer. Regionalt utviklingsprogram 2014-2023 - Fremtidens Finnmark er også retningsgivende med sine satsningsområder i Finnmark.

Mål for ordninga:

"Målet for ordninga er inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer. Innsatsen skal særlig bidra til

1) inkludering av tilflyttere i kommunene,

2) at næringsmiljøene skal bli mindre sårbare og

3) å styrke kommunene sin evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide om og gjennomføre utviklingstiltak"

(jf tildelingsbrev Finnmark fylkeskommune datert 11.01.2018). 

 

Søknadsfrist er minst 6 uker før behandling i Hovedutvalg for kompetanse (HUK).

Se møtedatoer HER

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen