(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond Drangedal

Drangedal kommunale næringsfond

Printer
Drangedal kommune ønsker søknader til kommunalt næringsfond.  Tiltaket det søkes om støtte til skal føre til ny virksomhet og ha en sysselsettingseffekt. Søknad må kunne innvilges innenfor EØS-regelverket. Søknaden skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Ta kontakt med Drangedal Næringshage før du starter, og underveis i søknadsprosessen. Kontakttelefon er 984 12 859. Ytterligere informasjon finner du på Drangedal kommunes hjemmeside under "næring."

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen