(Du er ikke pålogget) 
 

Telemark interkommunale næringsfond TIN - Utviklingsprosjekt

MÅL: Å stimulere til utvikling og gjennomføring av kommunale / regionale utviklingsprosjekt for å styrke næringslivet i Telemark

FORMÅL: Tilskuddsordningen skal medvirke til næringsutvikling i fylket ved å delfinansiere fellestiltak og prosjekter med virkning for hele eller deler av fylket, og som har regional betydning.

MÅLGRUPPE: Kommuner tilsluttet TIN

HVEM KAN SØKE: En kommune alene eller flere sammen som har utviklingsoppgaver.

HOVEDKRITERIER:
Utviklingsprosjektene må ha betydning for hele eller deler av Telemark.

                               Midlene kan ikke nyttes til direkte bedriftsrettet støtte.

                               Søkere skal søke via:www.regionalforvaltning.no

  

STØTTENIVÅ: TIN s utviklingsmidler kan dekke inntil 50 % av totalbudsjettet. Det er krav om med-finansiering fra aktuelle søkere.
                       Administrativ egeninnsats kr. 550,- pr. time
                       Dugnad som egeninnsats Kr. 200,- pr. time

SØKNADSFRIST: Utlysning og behandling av søknader skjer èn gang i året.
                           For 2017 er søknadsfristen satt til 31. august med styrebehandling medio oktober.KONTAKTPERSON:
Geir Sørum
Tlf.:   35 91 72 57
Mob.: 934 58 033
e-post:geir.sorum@t-fk.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen