(Du er ikke pålogget) 
 

Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge

Hedmark fylkeskommune foretar årlig budsjettvedtak og avsetning til regional medfinansiering til gjennomføring av grenseoverskridende prosjekt innenfor Interreg Sverige-Norge programmet 2014-2020.

Mål med tilskuddsordningen

Interreg Sverige-Norge skal gjennom grenseoverskridende samarbeid skape de beste forutsetningene for en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i felles saker, problemer og behov i grenseregionene slik de er beskrevet i programmet.  

Målene skal oppnås ved å;  

 • utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurser
 • redusere nasjonsgrensens barriereeffekter
 • utvikle grenseområdene til felles bo,- arbeids- og servicemarkeder

Innsatsområder

 1. Innovative miljøer
 2. Små- og mellomstore bedrifter
 3. Natur- og kulturarv
 4. Bærekraftig transport
 5. Sysselsetting

Kriterier for måloppnåelse

 Kriterier for måloppnåelse under hvert av de tematiske innsatsområdene er beskrevet i programmet som kan lastes ned fra hjemmesiden www.interreg-sverige-norge.com

 

Utvalgskriterier

Søknader om støtte til svensk-norske prosjekter vil bli vurdert og rangert ut fra følgende utvalgskriterier

 • Grenseregional merverdi
 • Prosjektets forventede resultater
 • Langsiktige effekter av samarbeidet
 • Kostnadseffektivitet
 • Søkernes gjennomføringskapasitet
 • Horisontale kriterier; bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering
 • Samsvar med EU:s strategi for Østersjøen

 

Hva kan en søke om støtte til

Ordningen gjelder medfinansiering for norsk part i en søknad om støtte fra Interreg Sverige-Norge programmet. Eventuell innvilget medfinansiering fra Hedmark fylkeskommune, er gis under forutsetning av at Styringskomiteen i Interreg Sverige-Norge, delområdet Indre Skandinavia, senere godkjenner søknad om norske statlige Interreg-midler og tilsvarende finansiering fra EUs regionale utviklingsfond til svensk søker. 

 

Hvem kan søke:

Hvem som kan søke framgår av programmets innsatsområder se hjemmesiden

 

Hva må leveres:

Krav til søknad går fram av Prosjekthåndbok og i søknadsmodulen på www.regionalforvaltning.no. Dette omfatter blant annet prosjektplan, dokumentasjon av medfinansering og budsjett og finansieringsplan.

Svensk søker registrerer sin søknad i "Min ansökan"

 

Søknadsfrister:

En kan løpende levere inn søknader for forstudiemidler. Frister for søknader om støtte til støtte prosjekter annonseres på hjemmesiden til programmet. 

 

Informasjon: 

Nærmere informasjon fås ved å vende seg til:

Erik Hagen mobil+ 47 952 05 296 epost: erik.hagen@hedmark.org

Bjørn Terje Andersen mobil + 47 913 45 080 epost: bjoern-terje.andersen@hedmark.org
Nærmere informasjon fås ved å henvende seg til undertegnede:

Erik Hagen mobil 95 20 52 96   epost erik.hagen@hedmark.org
Bjørn Terje Andersen mobil 91 34 50 80 epost bjoern-terje.andersen@org

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen