(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av rogaland fylkeskommune

Geografisk


Tematisk filter


Regionalitet

 
Søk ord i tittel/forvalter
Søk/oppdater
Fjern søkeord
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 Regionalt næringsfond 2022
 Rogaland fylkeskommune
Regionalt næringsfondÅpen - Frist 31.12.2022  
 Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere
 Rogaland fylkeskommune
StøtteordningerÅpen - Frist 31.12.2022  
 Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere i Rogaland
 Rogaland fylkeskommune
Økonomisk støtteÅpen - Frist 31.12.2022  
 Tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT) 2022
 Rogaland fylkeskommune
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/regionale-tilretteleggingsmidler-rt-midlene/Åpen - Frist 31.12.2022  
 VRI Rogaland 2022
 Rogaland fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022