(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av trøndelag fylkeskommune

Geografisk


Tematisk filter


Regionalitet

 
Søk ord i tittel/forvalter
Søk/oppdater
Fjern søkeord
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 BIO Trøndelag 2022 - Støtte til bedriftsintern opplæring
 Trøndelag fylkeskommune
BIO Trøndelag 2022Åpen - Frist 31.12.2022  
 DistriktForsk
 Trøndelag fylkeskommune
DistriktForskÅpen - Løpende  
 Dåarjoe saemien gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 15.11.2022  
 Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket - RT-midler - Trøndelag
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 15.09.2022  
 Regionale utviklingsmidler 2022 - Trøndelag fylkeskommune
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 31.12.2022  
 RK-midler - Trøndelag
 Trøndelag fylkeskommune
Åpen - Frist 15.09.2022  
 Tilskudd til etablering av utstyrssentraler (oppstartsmidler) - Trøndelag
 Trøndelag fylkeskommune
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd/utstyrsentraler/Åpen - Frist 01.09.2022  
 Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt nivå (for paraidrett på regionalt nivå)
 Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekterÅpen - Fortløpende  
 Tilskudd til Oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler - Trøndelag
 Trøndelag fylkeskommune
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd/utstyrsentraler/Åpen - Frist 01.09.2022  
 Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
 Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekterÅpen - Fortløpende