(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av valle kommune

Geografisk
Tematisk filter
Regionalitet
 
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Dato åpenStøtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
03.04.2024Kommunalt næringsfond - Valle kommune 2023
Valle kommune
Sjå: retningsliner for kommunalt næringsfond Valle Åpen - Frist 2 ganger i året. 15. Mars & 15: September  
04.05.2023ENØK-tilskot Næringsdrivande og foreningar/lag i Valle kommune
Valle kommune
Sjå: Retningsliner for ENØK tilskot Åpen - Frist 04.04.2025