(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av vestland fylkeskommune

Geografisk


Tematisk filter


Regionalitet

 
Søk ord i tittel/forvalter
Søk/oppdater
Fjern søkeord
Søknadsfrist
 
Side 
2 sider Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 Erasmus+midlar til kompetanse-, nærings- og lokalsamfunnsutvikling - Staff - for tilsette
 Vestland fylkeskommune
Erasmus+ tverrsektorielt samarbeidÅpen - Det er løpande søknadsfrist fram til 01.11.2022  
 FORREGION Vestland
 Vestland fylkeskommune
FORREGION VestlandÅpen - Løpande handsaming   
 Grøn Region Vestland - tilskot for å styrke industriell symbiose i grøne hubar
 Vestland fylkeskommune
utlysning av midlarÅpen - Fortløpande handsaming av mottekne søknadar  
 LivOGLyst Vestland
 Vestland fylkeskommune
LivOGLyst-programmet for lokalsamfunnsutviklingÅpen - Søknadsfrist for prekvalifisering er 25. oktober  
 Nærings- og utviklingsfond for utsette område - hausten 2022
 Vestland fylkeskommune
www.vlfk.noÅpen - 10. oktober 2022  
 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2022
 Vestland fylkeskommune
www.vlfk.noÅpen - 15. april og 1. oktober   
 Stønad til normalladarar for reiselivsnæringa i Vestland
 Vestland fylkeskommune
Stønad til normalladarar for reiselivsnæringa i VeÅpen - Frist 15.12.2022  
 Tilskot til auka verdiskaping i frukt, bær og grøntnæringa
 Vestland fylkeskommune
www.vlfk.noÅpen - 15. november 2022  
 Tilskot til ladeuttak for heimelading av drosje
 Vestland fylkeskommune
Åpen - Du kan søke heile året.  
 Tilskot til læreplassgaranti
 Vestland fylkeskommune
Åpen - Frist 01.11.2022