(Du er ikke pålogget) 

Støtteordninger publisert av viken fylkeskommune

Geografisk


Tematisk filter


Regionalitet

 
Søk ord i tittel/forvalter
Søk/oppdater
Fjern søkeord
Søknadsfrist
 
Side 
1 side Rader pr.side 
Støtteordning / ForvalterEkstern lenke til forvalter SøknadsfristVis mer info
 Bedriftsintern opplæring 2022 for bedrifter i Viken (BIO-ordningen)
 Viken fylkeskommune
Link til Vikens nettsiden om støtteordningerÅpen - Løpende søknadsfrist   
 Internasjonal forprosjektordning for Viken
 Viken fylkeskommune
Åpen - Frist 17.02.2023   
 Næringsutvikling i distriktskommuner Viken 2023
 Viken fylkeskommune
Viken.no - utlysningstekstÅpen - Åpen - løpende søknadsfrist i 2023  
 Rekruttering og kompetanseheving i landbruket - Oslo og Viken
 Viken fylkeskommune
Åpen - Frist 15.02.2023  
 Sirkulære forretningsmodeller 2023
 Viken fylkeskommune
Viken.no - utlysningstekstÅpen - Frist 21.04.2023  
 Tilskudd til innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog
 Viken fylkeskommune
Åpen - Frist 15.02.2023  
 Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - Oslo og Viken
 Viken fylkeskommune
Åpen - Frist 15.02.2023