(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2019

 1. Formål

  Kongsvinger kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen.   

 2. Hvem kan søke?

  Næringsfondet er rettet mot nyetableringer, og det ligger ingen klare begrensinger på hvem som kan søke. Det kan være enkeltmannsbedrifter eller større bedrifter. I tråd med formålet vil alle som kan bidra til nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser kunne søke.  Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper, jfr signaler fra departementet.

 3. Aktuelle støtteformål

  Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd til etableringer og til felles tiltak for etablerere som kontorfellesskap, rådgivning, etablereropplæring, kompetanseheving, bedriftsutvikling, produktutvikling, markedsundersøkelse, markedsføring etc.

  Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.

 4. Søknaden

  Alle søknader om støtte til Kongsvinger kommunes næringsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

  Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Stian Gulli Hanssen, i Klosser Innovasjon AS, som driver Kongsvinger kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Stian kan nås på tlf 905 72 748 
  eller e-post stian@klosser.no

     

 5. Søknadsfrist

  Det er fire søknadsfrister per kalenderår:

 • Søknadsfrist for tildeling i mars er 15.februar
 • Søknadsfrist for tildeling i juni er 15. mai
 • Søknadsfrist for tildeling i september 15. august
 • Søknadsfrist for tildeling i desember er 15. november

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen