(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt fiskerifond

Fiskerifondet skal være et virkemiddel for å stimulere til en sunn utvikling av fiskerinæringen i kommunen, og herunder stimulere ungdom fra Kiberg og Vardø til etablering i fiskeriyrket. Fondet skal også bidra til å sikre stabil råstofftilgang til kommunens industri ved å stimulere til videre oppbygging av en kystfiskeflåte i Vardø kommune.

Bruk av fondet
Fondets midler kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 10 meter og opp. Fondet kan også brukes i forhold til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år. Ungdom 25 år og yngre kan stå på blad A. Det kan innvilges støtte fra fondet så lenge det er midler på fondet.

Betingelser for støtte

  • Fiskerifondet skal fortrinnsvis ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte. 
  • Det skal primært gis tilskudd der tiltaket er hovedinntektskilden til søkeren.
  • Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, drift, eller til vedlikehold av allerede innkjøpte båter.
  • Støttemottaker og fartøy skal være registrert i Vardø kommune.
  • Fiskeleveranser skal i hovedsak gå til fiskemottak i Vardø kommune.
  • Støttemottakerne skal stå på blad ‘‘B” i fiskermanntallet.
  • Ved flytting ut av kommune innen 3 år må tilskuddet tilbakebetales.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen