(Du er ikke pålogget) 
 

Omstillingsprogram Hemnes kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Omstillingsprogrammet i Hemnes har nå åpnet for innkommende søknader. Dette er en ekstraordinær innsats hvor et eget styre har ansvar for tildeling. Styret består av representanter fra næringslivet samt posisjon og opposisjon. For 2024 er totalbudsjettet for søkbare midler 6 MNOK. Ny omstillingsplan er ikke ferdig, men forventes vedtatt av kommunestyret i juni 2024.

Omstillingsprogrammet i Hemnes kommer likevel til å behandle søknader under innsatsområdene: 

  1. Industriutvikling
  2. Nyskaping i eksisterende næringsliv
  3. Opplevelsesnæringen
  4. Attraktivt bosted
  5. Attraktivitet for næringsliv

Industriutvikling

Grønn industri, mindre klimaavtrykk, sirkulær,- bærekraftig produksjon, leverandørindustri m.m.

Nyskaping i eksisterende næringsliv

Utvikling av eksisterende næringsliv, samarbeid, nettverksbygging, kompetanse. Nyetableringer av bedrifter m.m.

Opplevelsesnæringen

Utvikle eksisterende næringslivsaktører, nyetableringer, samarbeid, produktutvikling, lokalmat m.m.

Attraktivt bosted

Attraktive boliger, stedsutvikling, markedsføring m.m.

Attraktivt næringsliv

Oppdaterte planer, tilgjengelige næringsarealer og næringsvennlig kommune. Samarbeid med næringslivet m.m.

 

Saksbehandler er Karl-Johan Lenningsvik (tlf. 414 52 254). Neste styremøte i omstillingsprogrammet er 7. mai. For at søknaden skal kunne behandles i dette møtet må den være mottatt innen 25. april. Neste møte vil finne sted i slutten av mai/begynnelsen av juni. 

Kommende styremøter vil publiseres løpende her. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen