(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt miljøfond Nordreisa

Fondets formål

Tilskudd til klima- og miljøtiltak i Nordreisa kommune skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Nordreisa og støtte opp om de som har gode miljøprosjekter de trenger økonomisk hjelp til å gjennomføre

Fondets målgruppe

Frivillige lag og foreninger, privatpersoner, skole/barnehager o.a.

Hvilke tiltak kan støttes?

Prosjekter som støtter opp om miljøsatsinger i nærmiljøet kan tildeles støtte. Andre miljøtiltak kan også vurderes. Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader. Eget arbeid kan regnes inn som kostnad. 

Fondets retningslinjer kan du lese her

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen