(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til ENØK investeringer til bedrifter i Nome 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysningstekst ENØK investeringer

Kommunene Nome og Midt-Telemark vedtok høsten 2022 å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapet til en lokal støtteordning for næringslivet. Ordningen har bestått av både direkte støtte til høye strømregninger og en ENØK-ordning hvor det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som kan avhjelpe høye strømkostnader på sikt. 

I Nome er det nå vedtatt at gjenstående midler på ordningen kan benyttes til tilskudd til ENØK-tiltak i bedriftene.

Denne utlysningen gjelder investeringer i ENØK tiltak.

Les godt igjennom hvem ordningen gjelder for, og hvilke opplysninger vi trenger til søknaden!

Husk at det bare er mulig å finansiere tiltak som ennå ikke er utført. Det skal også sjekkes ut andre mulige støtteordninger før det søkes til den lokale.

 

Hvem gjelder ordningen for

Bedrifter som har sin hovedvirksomhet og næringslokaler i Nome eller Midt-Telemark kommune

Bedrifter med et org.nr. og registrert som enten AS, ENK, ANS, DA eller SA

Bedrifter i aktiv drift som er hovedinntektskilde til minimum 1 person

Unntak for disse punktene kan være tilfeller hvor en huseier ønsker å gjøre tiltak for et bygg hvor det leies ut til næringsdrivende. Unntak kan også være for gründere under oppstart hvor det er nødvendig med en kartlegging fra energirådgiver

Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til:

1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak. Støttegrad er 100% med maks støttesum på inntil 20 000,- per bedrift.

og/eller

2. Investeringer i ENØK-tiltak.  

Veiledende støttegrad er 30% av investeringsbudsjett med maks støttebeløp på kr. 150 000,- per bedrift. Dersom bedrifter sender inn søknad på et større tilskudd skal saken behandles av styret i MTNU. 

Disse opplysningene må du ta med i søknadsteksten dersom du søker om støtte til investeringer:

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Hva er bedriftens årlige strømforbruk i kWh?
  • Hvor stor innsparing beregnes tiltaket å kunne gi?
  • Spesifisering av investeringsbudsjettet
  • Finansieringsplan hvor du oppgir søknadsbeløp, egenkapital og eventuell annen finansiering

Send inn søknaden på Regionalforvaltning.no  Søknadene behandles nå fortløpende så langt midlene rekker 

Ta kontakt ved behov for veiledning
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797
Pål Kleffelgård, pal@mtnu.no mobil: 994 73 975

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen