(Du er ikke pålogget) 
 

Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen

REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ØSTREGIONEN
(Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand)

Er du i gang med å etablere din egen bedrift, eller vurderer du å videreutvikle eller utvide eksisterende virksomhet?

Virksomheter registrert i Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand eller Åmli, kan søke støtte til utviklingen i form av økonomiske tilskudd fra Regionalt næringsfond for Østregionen.

Næringsfondet er opprettet gjennom statlige/fylkeskommunale og kommunale bevilgninger, og er et lokalt og regionalt virkemiddel for å styrke næringsliv og bosetting. Fondet skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet, og bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende bedrifter. Nyetableringer og prosjekt som bedrer sysselsettingsmulighetene for kvinner blir prioritert.

Nyetablerere og bedrifter kan etter søknad få tilskudd til:  

  • Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging, med inntil 50% av kostnadene.

  • Investeringer, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidelser av mindre bedrifter, med inntil 30% av kostnadene.

  • Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,-.

Det kan ikke gis støtte til ordinær drift eller til gjeldssanering, til ordinær landbruksnæring eller detaljhandel (med mindre den har stor samfunnsmessig betydning).

Næringsfondet forvaltes av næringsrådgiverne i de fem kommunene. Fondet har 6-8 møter i året, og mål om en rask og effektiv saksbehandling.

Søknader om støtte fra Næringsfondet skal sendes via nettportalen www.regionalforvaltning.no. Det anbefales sterkt å ta kontakt med næringsrådgiveren i din kommune  før du starter søknadsarbeidet. Der får du gode råd og tips på veien, og i fellesskap kan man diskutere og klargjøre om prosjektet ligger innenfor fondets vedtekter og retningslinjer.

Risør kommune: Bård Vestøl Birkedal, 481 03 455, Baard.Vestol.Birkedal@risor.kommune.no
Gjerstad kommune: Ole Andreas L. Sandberg, 957 56 199, Ole.andreas.liljedahl.sandberg@gjerstad.kommune.no
Tvedestrand kommune: Anne Torunn Hvideberg, 9098 7098, anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no
Åmli kommune: Yngve 
Ramse Trædal, 37 18 52 24, yngve.ramse.traedal@amli.kommune
Vegårshei kommune: Chantal van der Linden , Tlf 9450 5716, Chantal.van.der.Linden@vegarshei.kommune.no

Velkommen som søker!

Link til vedtekter

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen