(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Ibestad

Kommunalt Næringsfond.
Midler til næringsutvikling i Ibestad.

Ibestad kommunes næringsfond skal bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskapning i kommunen. Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel som kan søkes på av blant annet små og mellomstore bedrifter.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap eller annen dokumentasjon er sendt inn.

Veiledning i utfylling av søknad og for hvordan søknaden skal fremmes finner du her:  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx.
Eventuelt ytterligere behov for veiledning får du ved henvendelse til kommunen v/næringsansvarlig Terje Andreassen tlf 99022066 / terje.andreassen@ibestad.kommune.no.

SØKNADSFRISTER FINNES PÅ DENNE LINKEN:
http://www.ibestad.kommune.no/soeknad-paa-midler-fra-kommunalt-naeringsfond-i-ibestad-2015.5234684-343234.html

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen