(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Ibestad

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt Næringsfond.

Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd eller benyttes til strategiske investeringer og til utgifter i arbeid med næringsutvikling ellers. 

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra næringsfondene: 

 
 1. Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging. 

 1. Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter 

 1. Innovasjon og nyskaping. 

 1. Samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter 

 

Eksemplene er ikke uttømmende.? 

 

Prosjekter som støttes skal være i tråd med mål og prioriteringer i kommuneplan og næringsplan. Særlig bør følgende kriterier vurderes ved behandling av søknader: 

 1. 1. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen 

 1. 2. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Ibestad kommune 

 1. 3. Øvrige prioriterte områder: 

 • At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 

 • At satsingen er ihht den kommunale samfunnsplanen 

 • Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 

 • Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 

 • Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 

 • Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling 

 • Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av prosjektet.  

 • Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne arbeidsplasser

 •  

 

Ut over dette kan midler i næringsfond med kommunale midler benyttes til: 

 
 • Saker som ikke kan støttes ved bruk av statlige midler til kommunalt næringsfond 

 • Ibestad kommunes finansiering av tiltak som gjennomføres i næringsplanen

 •  

Retningslinjer for tilskuddsordningen: Tilskuddsordninger - Ibestad kommune

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen