(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsavtale Siva-operatører i Østfold

Denne ordningen er for Østfold fylkeskommunes ekstrastøtte til aktører som er tatt opp som operatører av Sivas inkubasjonsprogram eller Sivas næringshageprogram. 

Det er ikke en ordinær støtteordning og kan ikke benyttes til å søke om midler.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen