(Du er ikke pålogget) 
 

Egenkapitalfondet

Er etablert for å styrke egenkapitalen i nyetablering av eller knoppskyting i en produksjonsbedrift. 

Støtten gis i form av ansvarlig lån eller aksjekapital.  Maksimal egenkapitalstøtte utgjør kr. 250.000.-. 

Se retningslinjer for egenkapitalfond.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen