(Du er ikke pålogget) 
 

Heim kommune - Kraftfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende:

  • Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid,  f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter.

  • Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet  f.eks. kommunal tilrettelegging av næringsarealer, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning.

  • Bedriftsutvikling,  f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring. markedsundersøkelser og planlegging.

  • Investering i bedrifter.  f.eks. utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen