(Du er ikke pålogget) 
 

Merkur-kompetanse Innovasjonsprosjekt

Opprett ny søknad på støtteordning

NÆR – innovasjonsprogram for små stader med nærbutikken i sentrum

Eit innovasjonsprosjekt kan vere retta inn mot ei gruppe butikkar, eit tematisk område, eit geografisk område og gjerne i samarbeid med andre aktørar som kjedene, fylkeskommunane eller kommunane. Føremålet med innovasjonsprosjekta er å utvikle og teste nye løysingar og mulegheiter og gjere erfaringane tilgjengeleg for alle Merkur butikkane. Eksempel på denne typen prosjekt som tidlegare er finansiert over Merkur sitt kompetanseprogram er «Butikken som sosial arena», «Kommunen og Nærbutikken» og «Fleksible opningstider med ny teknologi».   Innovasjonsprosjekta skal vere forankra i Merkur programmet sin strategi og satsningar. Før du som Merkur konsulent søkjer om finansiering av prosjekt gjennom denne ordninga, skal du ha førebuande dialog med Distriktssenteret ved Steinar Fredheim eller den han peiker ut.

 

Prosjektplan for eventuelle prosjekt vil, bli lagt fram for styret for endeleg vedtak.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen