(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Hasvik kommune har for 2023 budsjettert med 1 million kroner til støtte av ulike utviklingstiltak i næringslivet.

Næringsfond:

Hasvik kommune har budsjettert med 1 mill. kr. til næringsstøtte for 2023.  Dette forutsetter finansiering fra Troms og Finnmark fylkeskommune med 500.000 kr. og bruk av 500.000 kr. i egne midler.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til kommunalt næringsarbeid. 

Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter.

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr. 15 000,- til reiser og konsulentbistand. 
Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 100.000.- i bedriftsutvikling og kr. 200.000.- i fysiske investeringer.

Søknadene behandles fortløpende i Hasvik formannskap som har møter en gang pr. mnd.

Se retningslinjer for tildelinger fra Hasvik kommunes næringsfond.

Søker vil motta svar på søknad og må 
også sende utbetalingsanmodning via sin side på regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen