(Du er ikke pålogget) 
 

DistriktForsk Trøndelag

Opprett ny søknad på støtteordning

Om DistriktForsk:

DistriktForsk har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter og distriktskommuner til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målgruppen er distriktsbedrifter og distriktskommuner med liten eller ingen FoU-erfaring. Studenter som samarbeid med bedrifter/kommuner i Trøndelag kan søke om oppgavestøtte.

For å lese mer om DistriktForsk og/eller finne relevante dokumenter og lignende, se her. Her finner du også oppdatert prosjektbeskrivelse som skal benyttes! For ytterligere informasjon om ordningen og tilgang til maler og lignende, se Forskningsrådets utlysningssider.

NB!:

  • Støtteordningen erstatter tidligere ordninger i DistriktForsk og skal benyttes av alle som søker støtte fra DistriktForsk (både Forprosjekter og Kompetansemeglere).
  • Søknader om Forprosjekter må vedlegges Prosjektbeskrivelse, Egenerklæringsskjema og CV for prosjektleder.

Kontakt oss:

Generelle henvendelser kan rettes til sekretariatet i DISTRIKTFORSK:

  • Frank Sandnes, prosjektleder DistriktForsk og spesialrådgiver FoU, 97648796
  • Linda Bye, seniorrådgiver FoU, 90842954
  • Mari Grut, Delprosjekt studentmobilisering, 48255336

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen