(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskuddsordning for Inkludering og Integrering i arbeidslivet (2024)

Opprett ny søknad på støtteordning


29. mai bevilget hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse kr 1 540 000,- til «Tilskuddsordning for inkludering og integrering i arbeidslivet» (TIIA), for 2024.  Formålet med TIIA er å fremme inkludering og integrering i arbeidslivet i Telemark. Ordningen skal bidra positivt og styrke muligheter til varig tilknytning i arbeidslivet for personer med minoritetsbakgrunn og andre som av ulike årsaker står utenfor. Både offentlige virksomheter, private bedrifter, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til prosjekter i samsvar med de overordnede målene for tilskuddsordningen. Tiltakene skal være et supplement til det offentlige tilbudet. For full publiseringstekst og retningslinjer, se telemarkfylke.no

Etter at søknaden er levert 

Søknader må levers innen fristen. Fylkeskommunen vil gi alle søkerne en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må dokumenteres bedre for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på epost med egen frist for å justere søknaden i henhold til tilbakemeldingene. 

Vi opplyser om at søknaden er å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder informasjon som bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og merkes. 

 

 

Kontaktinformasjon

Kjersti Isachsen

Rådgiver 

Kompetanse og integrering 

Utdanning, folkehelse og tannhelse

Epost: kjersti.isachsen@telemarkfylke.no

Mobil: 40 20 39 18

Marita Bruun

Rådgiver

Kompetanse og integrering 

Utdanning, folkehelse og tannhelse

Epost: marita.bruun@telemarkfylke.no

Mobil: 99 61 44 12

Lailo Merganova

Rådgiver

Kompetanse og integrering 

Utdanning, folkehelse og tannhelse

Epost: lailo.merganova@telemarkfylke.no

Mobil: 91 89 04 45

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen